Login

Signup

FREMTIDENS TANDPLEJE

Et kommusorium bestående af alle parter med andel i den danske tandpleje er blevet nedsat og har afholdt det første indledende møde.

Kommisoriet skal komme med deres bud på den fremtidige opbygning af tandplejen. Deres arbejdsramme er blevet fastsat af sundhedsministeret og eneste krav var, at det skulle kunne klares inden for et budget på 1,4 milliard. Altså stadig underbudgeteret hvis vi ønsker at højne standarden for det forebyggende arbejde.

Man glemmer at vi stadig kun behandler 80% af den voksne befolkning.

Sundhedsministerens udmelding bekræfter vores frygt. Der er behov for fokus på tandplejen og at manglende sundhed i munden, påvirker hele kroppen.

Paradentose er en folkesygdom – vi må have flere midler til at forebygge.

Via vores underskrift indsamling, håber vi på at kunne påvirke sundhedsministeren til at få øjnene op for ulighed i sundhed og lave en mere ambitiøs og visionær plan for den danske tandsundhed.