Login

Signup

UNDERSKRIFTINDSAMLING

Den 1. juni 2018 træder en særlov i kraft. Den er nødvendiggjort efter sammenbrud i overenskomstforhandlingerne mellem Tandlægeforeningen og Regionerne.
Regionerne holdt fast i ultimatumet om en budgetramme på 1,4 milliarder, men med en forventning om samme tandplejetilbud som da budgetrammen var på 1,7 milliarder. Et enigt folketing har besluttet at videreføre voksentandplejen som under overenskomsten, men fast frosset budgettet så vi i dag mangler 300 millioner kroner til at dække den forebyggende indsats.

Hvad betyder det for dig som patient hos din tandlæge?
Når man beskærer et budget med 20% – bliver der ikke med et trylleslag 20% færre syge.
Når det offentlige sygesikringstilskud falder, vil din pris for tandpleje selvsagt stige.

Det er i forvejen højst mærkværdigt, at munden ikke regnes som en del af din samlede krop, når det kommer til betaling af den nødvendige behandling. Du får gratis behandlet alle andre sygdomme og ulykker, men sygdomme i munden og skader på dine tænder ved fx en ulykke er dit eget problem

Læs mere

Tandlægerne har 2 muligheder – at fortsætte under særloven med et reduceret tilskud og fastsatte priser på f.eks. tandrensning og eftersyn – eller de kan melde sig ud af overenskomsten og selv fastsætte deres priser – men du får intet tilskud til behandlingen.

Vælger du en tandlæge der arbejder under særloven – er prisen på eftersyn og tandrensning som tidligere, men priser på mere komplekse behandlinger vil sandsynligvis blive dyrere for at dække dit manglende tilskud.

Vælger du en tandlæge uden for særloven, skal du selv betale hele regningen. Det betyder at et almindeligt eftersyn for en patient i grøn kategori, stiger fra 357,69 kr. til 596,14 kr. (Disclaimer: det er et priseksempel på udvalgte ydelser og en tandlæge uden for særloven må helt frit fastsætte sit honorar – det kan altså både være højere og lavere). Priser på mere komplekse behandlinger må tandlægen også selv fastsætte.

Hvorfor skulle en tandlæge vælge at stå uden for særloven?
Særloven dikterer tandlægens priser og er nu reduceret med 7,2% fordi der (naturligvis) forventes en budgetoverskridelse. Nogen tandlæger vælger at undvære tilskuddet fra sygesikringen på de billige ydelser, for at kunne sparer dig for øget udgifter på de dyre ydelser. I en gennemsnitlig tandklinik udgør sygesikringstilskuddet 18-20% af den samlede omsætning. Det omsættes i gennemsnit for 2600,00 kr. om året per patient. Ved at fordele det manglende sygesikringstilskud på både de billige forebyggende tiltag og de dyre behandlinger rammer det mere rimeligt.

Hvad er bedst?
Ingen af delene! Og det er derfor særloven skal laves om. At gå til tandlæge er en tillidssag.
Vi bifalder ideen om at gentænke voksentandplejen i Danmark – men hvorfor begynde med at ødelægge et ellers velfungerende system?

Vi har forsøgt at råbe politikerne op, men der skal åbenbart mange stemmer til før de lytter til fakta, gode argumenter og almen fornuft – derfor har vi brug for din stemme!

Underskriftindsamling på klinikken – patient information og blanket:
memeta-patient-info-underskrift(1)

Vejledning til tandklinikken om underskriftindsamling

Underskriftindsamling på klinikken